ESCUELA DE CIUDADANÍA

ESCUELA DE CIUDADANIA

Espai Obert El Marítim està duent a terme una agenda d’activitats que responen als objectius de l’associació i a les necessitats de moment, entre aquestes últimes, les classes de castellà inicial i avançat, de forma presencial i en línia, les classes de valencià, l’assessorament sobre tràmits administratius, derivacions a diversos recursos, acompanyament, en paral·lel segueix reforçant la seva treball en xarxa amb diverses entitats.
dilluns, dimecres, divendres i dissapte.