logo cabanyal Reviu

Cabanyal Reviu

Cabanyal Reviu

Cabanyal Reviu és u na Associació sense ànim de
lucre que comença la seua activitat com dinamitzadora
social en 2016 i les persones que ho componen,
posseïxen una gran experiència en Activisme Social i
Cultural, però sobretot, en la realitat social del barri.
Estimulant el cultiu de la cultura en les seues
diverses manifestacions, en concret en projectes
fotogràfics, tallers de fotografia emocional,
laboratori blanc i negre, recuperant tècniques
de revelat i exposicions, donant visibilitat a la
dona i recolzant talents artístics emergents.
Cabanyal Reviu pretén dissenyar, desenvolupar
i executar una plataforma digital i analógica que
potencie la interrelació i la cooperació entre totes les
entitats del barri, a través de la optimització de mitjans,
recursos i formació. Aquesta plataforma serviria a
l’impuls d’un projecte comú de desenvolupament
comunitari i de revitalització del barri del Cabanyal.
Els passos a seguir per a aconseguir aquests objectius
són: elaborar la relació de les diferents associacions,
crear una pàgina web que recopile i done a conèixer
els recursos existents en el barri, realitzar activitats
d’alfabetització digital i altres activitats de formació
per a col·lectius en risc d’exclusió social, oferir assessorament per a la inserció laboral i cerca d’ocupació i promoure jornades de trobada amb el veïnat en espais públics abandonats, amb el propòsitde dotar-los de vida i recuperar el seu ús habitual.

 

L’associació té els fins següents:

 • Promoure els principis de dignitat de
  la persona, d’igualtat contra la discriminació
  per raó de gènere, per orientació
  afectiva, ètnia, per diversitat funcional.
 
 • Desenvolupament, i la promoció
  personal i social a través de l’educaciói
  dinamització sociocomunitària.
 
 • Lluitar per aconseguir una major igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
 
 • Ajudar al desenvolupament social i cultural de col·lectius més vulnerables, especialment, el de la dona de col·lectius més vulnerables especialment, el de la dona.
 
 • Facilitar l’accés al mercat laboral de col·lectius més vulnerables.
 
 • Fomentar l’accés a la formació professional
Logo_negro_cabanyal_Reviu
Subvencionat per:
logo_final_ayuntamiento_participacion-ciudadana