Redcolecta

REDCOLECTA


Benvingudes a totes les persones, a aquesta presentació il·lusionant que pretenem mostrar-vos, i amb aquesta iniciàtica, caminar juntes.
A manera de breu presentació, l’origen de REDCOLECTA va sorgir entre un grup de somiadors (CABANYAL Reviu I APECCV) que va decidir crear un espai de confluència entre col·lectius, buscant aquells punts en comú que ens permetés créixer i amb això enfortir-nos.
CABANYAL Reviu, té poc temps de marxa, però les persones que el componen, tenen una gran experiència en Activisme Social i Cultural, però sobretot, en la realitat social de barri. Un barri degradat per una gestió hostil i clarament devastadora, d’un Ajuntament insensible i voraç, les accions van provocar la creació d’un important nombre de col·lectius que, bé a través de la Cultura o l’activisme social van entendre que la forma més efectiva de defensar i visibilitzar el que succeïa al nostre territori, era realitzant accions conjuntes, amb un front comú. És, en aquest context on sorgeix La Col.lectiva, espai multicultural autogestionat en el qual diferents col·lectius imparteixen cursos, tallers i fòrums culturals. En aquest espai és on hem desenvolupat la nostra petita camí, realitzant diverses activitats. Constitueixen els fins de la nostra Associació promoure el desenvolupament i la promoció personal i social a través de l’educació i la dinamització sociocomunitària, interconnexió entre altres activitats, donant suport al teixit associatiu a través de xerrades, tallers, documentals i exposicions.
APECCV, Associació Art Pro Entesa Cultural Circ Valencià, d’ara endavant APEC, i el seu local, seu d’activitats, Món Baraka Nou Circ Cabanyal, conformen un col·lectiu sense ànim de lucre de persones vinculades per mitjà de les Arts Escèniques en particular de l’Circ Social.

Redcolecta_cabanyalreviu

TOTA PEDRA FA PARED

 

 

On tots aporten els seus coneixements i formació a la resta de participants en les activitats, veïns i interessats de qualsevol procedència. Afavorint el desenvolupament integral de l’ciutadà i artista, especialment de joves i nens (as), amb una activitat atractiva i innovadora entre esport, cultura i art.
Contribuint així a la seva participació en l’entorn social, promovent la difusió i igualtat de tots els ciutadans als béns culturals, a la creació i consolidació de nous hàbits. Especialment entre col·lectius discriminats i / o en risc d’exclusió social. Oferint una alternativa sana, cultural i artística.
Però van arribar altres temps, i amb ell van començar altres formes de mostrar situacions i esdeveniments, que en temps anterior no tenien pràcticament de visibilització, a través de múltiples moviments socials.
I va arribar el moment de REDCOLECTA

 Neix amb la idea de crear i desenvolupar un procés participatiu en el qual pugui intervenir tot aquell col·lectiu de l’àmbit Sociocultural o Artístic, i Activisme Social que així ho desitgi, dels Poblats Marítims, o que les seves intervencions es localitzen en ell.

L’objectiu, és que a través de diferents dinàmiques participatives, es creï un espai de reflexió que ens porti a buscar la forma més apropiada d’unió entre els diferents col·lectius integrats, tant si tenen una representació legal com si no en tenen, per tal de donar veu, tant de cadenes institucionalitzades, com aquelles, que a l’estar mancat de format legal, no tenen representació. Configurant amb això una xarxa que representi mitjançant la forma que finalment es decideixi amb el procés obert participatiu, es trobi on es trobi qualsevol col·lectiu o associació que estigui inclosa en aquest context.
Avui, és ahir. El immediat, el instantani és el que ens cobreix en aquests temps, dificultant l’espai a la reflexió i al debat constructiu.
La iniciativa REDCOLECTA, no només pretén ser una eina que ens permeti tenir una cobertura administrativa, sinó que a més ens doni la possibilitat de treballar en conjunt, formant una xarxa de col·lectius amb diferents sensibilitats, però amb objectiu comú, que no és altre que el d’empènyer cap a una societat més justa.
Per a això, ens hem envoltat d’un equip amb una llarga trajectòria en gestió de col·lectius socials i processos participatius. Com són Impuls, que ens facilitarà assessorament en matèria legal associativa, i ens proporcionarà el suport tècnic necessari, i la Fundació Horta Sud, encarregada de dur a terme el procés participatiu, a través de diferents tallers.

 

subvencionat per :

Ajuntament de Valencia Pedanies_participacio_accioVeïnal
Logo_negro_cabanyal_Reviu