Història de Cabanyal Reviu

CABANYAL REVIU

És una associació sense ànim de lucre, que des de 2015 treballa en tots els processos de participació als Poblats Marítims. Les persones que ho componen, posseeixen una gran experiència en ActivismeSocial i Cultural i sobretot, en la realitat social del barri. Un barri degradat per una gestió hostil i clarament devastadora, d’un Ajuntament insensible i voraç, les accions del qual van provocar la creació d’un important nombre de col·lectius que, bé a través de la Cultura o l’activisme social van entendre que la forma més efectiva de defensar i visibilitzar el que succeïa en el nostre territori, erarealitzant accions conjuntes, amb un front comú.És, en aquest context on sorgeix La Col·lectiva, espai multicultural autogestionat (el antic col·legi pùblicSan Pedro) en el qual diferents col·lectius imparteixen cursos, tallers i fòrums culturals. En aquest espai és on hem desenvolupat la nostra xicoteta marxa, realitzant diverses activitats. Constitueixen els fins de la nostra Associació promoure el desenvolupament i la promoció personal i social a través de l’educació i la dinamització soci-comunitària, l’acciò cultural, interconnexió entre altres activitats, donant suport al teixit associatiu a través de xarrades, tallers de fotografía, tallers de participació (REDCOLECTA), documentals i exposicions. L’origen del Taller REDCOLECTA va sorgir entre un grup de somiadors(CABANYAL REVIU I APECCV) que va decidir crear un espai de confluència entre col·lectius, buscant aquells punts en comú que ens permeteran créixer i amb això enfortir-nos. El projecte presentat pretenia fomentarla participació ciutadana i el treball en xarxa dins dels “Poblats Marítims” de València. 


Per a treballar laparticipació ciutadana es varen conjugar el movimentorganitzat representat per associacions del barri, també col·lectius no organitzats formalment i finalment a ciutadanes i ciutadans a títol individual.Comtàvem amb la gran ajuda de la Fundació L’horta Sud i de la Associació IMPULS. Concretarem accions amb el grups de treball per veure quinesexpectatives te cada un dels participants i si podríem arribar a un consens sobre el treball a realitza Després de que cada un les plantejara, arribarem al consens de que d’aquest projecte al menys es treballaren, aquestos temes:

1- La gestió del futur centre cívic

2- Fer visible i posar en valor capital social del barri.

3- Estudiar fòrmules jurídiques per a crear xarxa

dels col·lectius del barri o grups d’interés.

4- Possicionar a les associacions del barri com a lobby.

5- Gentrificaciò vs turistificacció.

I és en el punt dos on sorgeix la Guia del Teixit Associatiu
en els Poblats Marítims, elaborant una Avaluació de
l’impacte del que aporten les associacions del barri,
mesurar com diu Peter Drucker el PIB ocult de les
societats. Creació d’una pàgina web, on transmetre, fer visible i posar en valor el capital social dels Poblats Marítims. Hem de contar els logros de les associacions del barri, el que aporten les entitats, donar eines a les associacions del barri per a crear un relat compartit basat en dades objectives, recuperar i fomentar la confiança mútua entre les associacions i enfortir el teixitassociatiu visibilitzant el seu valor de forma conjunta.
Desembre 2020
GUIA DEL TEIXIT ASSOCIATIU EN ELS POBLATS MARÍTIMS 2020
PROJECTE GUIA DEL TEIXIT ASSOCIATIU POBLATS MARÍTIMS 2020,
guía del Teixit asociatiu dels Poblats Maritims

L'objecte d'aquest catàleg associatiu per part de Cabanyal Reviu, és donar visibilitat a les diferents sensibilitats associatives, posant en valor el seu treball i trajectòria, demostrant amb això el necessari de l'existència d'el teixit associatiu i la tasca que realitzen, ja que si aquestes no existissin, les institucions es veurien obligades a realitzar aquestes accions, i amb un import econòmic, molt més gran de què ara desemborsen als col·lectius, demostrant amb això, que les associacions, aporten molt més del que reben, tant econòmicament com humanament. Comptarem igualment no només el que aporten, sinó els seus èxits i la seva història.

Novembre i Desembre 2018
RED-COLECTA
RED-COLECTA
Redcolecta_cabanyalreviu
Va naixer amb la idea de crear i desenvolupar un procés participatiu en el qual pugui intervenir tot aquell col·lectiu de l'àmbit Sociocultural o Artístic, i Activisme Social que així ho desitgi, dels Poblats Marítims, o que les seves intervencions es localitzen en ell . L'objectiu, és que a través de diferents dinàmiques participatives, es creï un espai de reflexió que ens porti a buscar la forma més apropiada d'unió entre els diferents col·lectius integrats, tant si tenen una representació legal com si no en tenen, per tal de donar veu, tant de cadenes institucionalitzades, com aquelles, que a l'estar mancat de format legal, no tenen representació. Configurant amb això una xarxa que representi mitjançant la forma que finalment es decideixi amb el procés obert participatiu, es trobi on es trobi qualsevol col·lectiu o associació que estigui inclosa en aquest context.

2018
"FESTIVAL SOROLL SORD" en la Cole.lectiva
"FESTIVAL SOROLL SORD"
Taller_ruido_sordo_historia

Exposició col.lectiva Alejandra Tomàs i Fran Mengual, desembre 2018. Exposició de fotografies i obra gràfica respectivament, a la planta baixa de La Col.lectiva. Estimulant el cultiu de la cultura en les seves diverses manifestacions, en concret en aquest projecte amb l'exposició, donant visibilitat i donant suport talents artístics emergents de l'marítim.

2017
Col.laboracions en el "FESTIVAL PAM"
"FESTIVAL PAM"
Festival_pam_colectiva_cabanyalreviu

Màster Universitari en producció artística -Realització de murals a la façana de la Col.lectiva- Reportatge fotogràfic i edició de vídeo.

2017
Col.laboracions en el "FESTIVAL VEUS DE L'EXTREM"
FESTIVAL VEUS DE L'EXTREM
voces_deL_extrem_historia_cr


Homenatge a el poeta Marc Granell, 2017.04.29
Realització dels actes de l'homenatge a l'poeta valencià Marc Granell .Reportaje fotogràfic i edició de vídeo commemoratiu. FESTIVAL PAM edició 2017, Màster Universitari en producció artística -Realització de murals a la façana de la Col.lectiva- Reportatge fotogràfic i edició de vídeo.
2017-2018
Taller en La Col.lectiva : "REBELANT EMOCIONS"
"REVELANT EMOCIONS"
taller_de_revelando_emociones

Taller en format d'Aula Oberta per aprendre a revelar negatius en blanc i negre, positivar en paper i escanejat mitjançant càmera digital. Estimular la creativitat artística per afavorir, fomentar i promoure models d'oci i reinserció laboral, recuperant la Sobirania de la Fotografia com a art, posant en valor la seva Patrimoni Cultural rescatant processos artesans i emocionals.

2016
Va fundar l'associació Cabanyal Reviu
FUNDACIÓ DE CABANYAL REVIU
Logotipo de cabanyal reviu

  les persones que el componen, tenen una gran experiència en Activisme Social i Cultural, però sobretot, en la realitat social de barri.

subvencionat per :

Logo_negro_cabanyal_Reviu