AVÍS LEGAL
Dades de l’Responsable

Identitat de l’Responsable: Associació sense ànim de lucre Cabanyal Reviu

CIF: G98905219

Direcció: Av. Mediterrani 35  46011 (València)

Correu electrònic: cabanyalreviu@gmail.com

En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i Cabanyal Reviu com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Cabanyal Reviu com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels  usuaris amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels  usuaris.Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condiciones generales de uso
Les presents condicions generals regulen l’ús  de les pàgines web, integrants de la pàgina web de Cabanyal Reviu inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, https://teixintxarxes.org/ ( «usuari») accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment de l’portal https://teixintxarxes.org/ 
Dades personals que recaptem i com ho fem Llegir Política de Privadesa.
Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web.  D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la autorització de Cabanyal reviu legítim titular;
Qualsevol vulneració dels drets de l’prestador o del meu com a legítim titular;
La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web, https://teixintxarxes.org/ l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Cabanyal Reviu o de tercers o que pugui malmetre, inutilitzar o sobrecarregar el portal https://teixintxarxes/ o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant https://teixintxarxes.org/ no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per Cabanyal Reviu poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Cabanyal Reviu, assumint aquest totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de datos.La comunicació entre els usuaris i https://teixintxarxes.org/ utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrats gràcies a protocols a https, per tant, es garanteix les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes
Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Ana Mª Soler Machirant. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat Cabanyal Reviu.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Cabanyal Reviu:

  • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
  • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació. 

Exempció de Responsabilitats

Cabanayl Reviu podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació. Igualment, no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la mateixa, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. Es recomana a l’usuari o la usuària recarregar els continguts per tal de rebre una informació plenament actualitzada. Cabanyal Reviu no és responsable que les còpies temporals siguin actuals i no manipulades per persones 

Cabanyal Reviut no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

Cabanyal Reviu es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions del portal web, produïts com a conseqüència d’un manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. L’Ajuntament com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

Cabanyal Reviu  no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en l’accés a aquest lloc web i / o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix.

Cabanyal Reviu no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest lloc web i dels programes que incorpora.

En definitiva, l’Usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos en el lloc web titularitat de Cabanyal Reviu

 Vincles o enllaços amb o des d’altres webs externs

 

Pel que fa als continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, en cap cas es podrà donar a entendre ni declarar que Cabanyal Reviu els autoritza, hi intervé, els avala, els promociona, hi participa o els supervisa, ni tan sols que en consent la inclusió, excepte si n’hi ha autorització expressa.

La presència a Teixint Xarxes d’enllaços a altres webs externs té un caràcter merament informatiu. Per tant, Cabanyal Reviu no es responsabilitza ni dona cap tipus de garantia respecte dels punts següents:

  • Les característiques, la procedència o qualsevol altre aspecte dels serveis oferts per l’espai web.
  • Els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin generar els productes o els serveis oferts a través d’aquests webs o portals externs.
  • Les transaccions o les operacions pactades per les entitats oferents i els usuaris i usuàries.
  • Els termes o les condicions d’ús del web extern, la modificació, el compliment, l’execució i la resolució. 

 

 Política de Cookies

Podem utilitzar cookies quan l’usuari navega per les diferents pantalles i pàgines de la nostra web amb la finalitat de reconèixer als usuaris per a poder oferir un millor servei i més personalitzat mitjançant cookies de sessió i cookies tècniques. Les cookies no recullen informació de l’usuari, sent totalment anònim i sense possibilitat de ser associada a un usuari concret ni identificat. L’usuari podrà controlar el nivell de seguretat del seu equip mitjançant l’opció corresponent que tingui el seu programa navegador.

Legislació Aplicable i Tribunals Competents

Les condicions d’aquest lloc web i les relacions entre l’usuari i Cabanyal Reviu es regiran per la legislació espanyola. Per conèixer de qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i Cabanyal Reviu, ambdues parts es sotmeten als Jutges i Tribunals que siguin competents en cada cas

Logo_negro_cabanyal_Reviu
subvencionat per :
logo_final_ayuntamiento_participacion-ciudadana